Anadolu Yatırım

2018 yılında Zamanaşımına Uğrayacak Hesaplar Hakkında

Tarih: 10.04.2017

2018 yılında Zamanaşımına Uğrayacak Hesaplar

06.12.2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPKn) 83 üncü maddesinin dördüncü fıkrası ile 27.02.2015 tarih ve 29280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yatırımcı Tazmin Merkezine ilişkin yönetmelik gereğince; Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri veya yan hizmetlerden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kar payı ve diğer getiriler, hesap sahibinin yaptığı en son talep, işlem veya herhangi bir şekilde verdiği yazılı talimat tarihinden, yatırım fonu ve değişken sermayeli yatırım ortaklıkları için ise tasfiye tarihinden başlayarak on yıl içinde talep ve tahsil edilmemesi hâlinde zamanaşımına uğrar ve Yatırımcı Tazmin Merkezi (YTM ) ne gelir kaydedilir.

Zamanaşımına uğrayan tüm müşteri hesaplarının listesi 2018 yılı sonuna kadar www.anadoluyatirim.com.tr internet adresimizde de ilan edilecektir. Belirtilen hesabınıza ait bilgileriniz ile hesabınızda yer alan emanet ve alacaklarınızın kontrol edilerek, Genel Müdürlüğümüze geçerli kimlik belgeleri ile başvurmamanız halinde hesabınızdaki hizmet ve faaliyetinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kar payı ve diğer getirilerin Kanun gereği zamanaşımına uğrayacağı ve Yatırımcı Tazmin Merkezine devredileceği, bu süreden sonra başvuru yapılsa dahi iade yapılamayacağı konularında bilgi edinilmesini ihbar ederiz.

Zamanaşımına uğrayacak yatırım hesaplarının listesini ekli dokümanda bilgilerinize sunarız. Ekli Dökümanlar

Yazar:
Anadolu Yatırım