Anadolu Yatırım

ASELSAN Halka Arz Ediliyor...

Tarih: 28.05.2018

Halka arz ile ilgili genel bilgiler:

 

- Aselsan’ın paylarının halka arzı,31 Mayıs -1 Haziran tarihlerinde 21,35-26,00 TLfiyat aralığından talep toplama yöntemiyle yapılacak.

 

- Tamamı sermaye artırımı şeklinde gerçekleştirilecek halka arzdaASELSAN’ın çıkarılmış sermayesinin 1.000.000.000 TL’den 1.140.000.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 140.000.000 TL nominal değerli paylar satışa konu olacaktır. Toplam 140.000.000 TL nominal değerli payların halka arz edilmesi ile ASELSAN’ın halka açıklık oranı %25,7 olacaktır. Mevcut’ta %15,3.

 

- ASELSAN paylarının halka arzının “En İyi Gayret Aracılığı” yöntemiyle gerçekleştirilecek. Dolayısıyla müşteriler mevcut kredi koşulları ile halka arza kredi kullanarak talepte bulunabilirler.

 

- Talep Formu’na ekten ulaşabilirsiniz.Halka arz ile ilgili prosedür ve ayrıntılar “portalım”dan yayımlanacaktır.

 

- Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu’na https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/685442 adresinden İzahname’ye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/685439 adresinden Fiyat Aralığı ile ilgili duyuruyahttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/685337 adresinden ulaşabilirsiniz.

 

- Halka arzda ödemeler, nakit karşılığı, TL DIBS, döviz blokajı ve mevduat karşılığı yapılabilir. Nakit yöntemi dışında blokaj yöntemi ile talepte bulunulması durumunda her kategori için uygulanacak teminat katsayılarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

 

- Yatırımcılar, halka arz taleplerini, Anadolubank tüm şubeleri, Anadolu Yatırım Genel Müdürlüğü ile tüm şubeleri ve Webborsam işlem platformu ile www.anadolubank.com.tr,  www.anadoluyatirim.com.tr, www.webborsam.com.tradreslerinden internet şubemize girerek gerçekleştirebilirler.

 

Halka Arza İlişkin Özet Tablo

İhraççı

Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

İkincil Halka Arz Yapısı

Sermaye Artırımı (140 milyon TL nominal) - Ek satış olmayacak

Halka Arz Fiyatı

21,35-26,00 TL

Halka Arz Büyüklüğü

3-3,6 milyar TL

Halka Arz Sonrası Halka Açıklık

%25,7'ye kadar (Mevcut %15,3)

Ana Ortak

Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı

Aracılık Yöntemi

En İyi Gayret

Satmama Taahhüdü

Ana Ortak için 365 Gün

Şirket için 180 gün

Fiyat İstikrarı

Halka Arz gelirlerinin %10'u ayrılacak şekilde, 30 gün.

Tahsisat Grupları

Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı (%40)

 

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar (30)

 

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar (%29)

 

Şirket Çalışanları (%1)

 

ASELSAN HAKKINDA BİLGİ

1975 yılında kurulan ve dünyanın en büyük 57. savunma şirketi olan ASELSAN’ın ana faaliyet konusu her türlü kurum, kuruluş ve tüketiciye yönelik olarak kara, hava, deniz ve uzay uygulamaları kapsamında her nevi elektrik, elektronik, mikrodalga, elektro-optik, güdüm, bilgisayar, bilişim, kriptoloji, güvenlik, mekanik kimya ve benzeri konularda çeşitli yazılım, cihaz, sistem, araç, gereç ve platformların araştırma, geliştirme, mühendislik, üretim, test, montaj, entegrasyon ve satışını yapmak, satış sonrası hizmetini vermek, ticaretini yapmak, yaptırmak ve proje, mühendislik, danışmanlık, servis, eğitim, taahhüt, inşaat, yayın, ticaret, işletme ve internet hizmetleri konusunda her türlü girişim ve faaliyetlerde bulunmaktır. Şirketin ana hedefi dünyada en büyük 50 savunma sanayi şirketi arasına girmektir. 2017 yıl sonu itibariyle 6.010 personeli olan şirketin 3.032 AR-GE çalışanı bulunmaktadır. Toplam işgücünün %58,1’ini mühendisler oluşturmaktadır.

Savunma Sanayi Müsteşarlığı verilerine göre 2006 yılında %37 olan savunmadaki yerlilik oranı 2016 yılında %69’a yükselmiştir. Savunma sanayindeki artan yerlileşme Aselsan için potansiyel oluşturmaktadır. 2016 yılı SSM verilerine göre Türkiye yıllık savunma harcamasında 17. sırada yer almakla birlikte kişi başına savunma harcamasında 48. sıradadır.

31 Mart itibariyle şirketin bakiye siparişleri tarihi zirvededir. 2016 yılında 6,2 milyar dolar olan bakiye siparişler 31 Mart 2018 itibariyle 7,5 milyar dolara yükselmiştir. 2015-2017 yılları arasında YBBO %25,8’dir. 2018 Mart sonundaki bakiye siparişlerinin yaklaşık olarak %45’i dolar, %33’ü Euro ve %22’si TL’dir. Böylelikle şirket kendini kur oynaklıklarına karşı korumaktadır.

Aselsan alınan avans ve ara ödemelerle yatırımlarının finansmanını sağlamaktadır. Mart 2018 itibariyle 12 milyar TL aktif büyüklüğe sahip Aselsan’ın net borcu 25 milyon TL düzeyindeiken özkaynak büyüklüğü 5 milyar TL’dir.

Şirket aldığı teşviklerle 2023 yılına kadar kurumlar vergisinden muaftır.

2017 yılında artan siparişlerle birlikte satış gelirleri yıllık bazda %42 oranında artışla 5,36 milyar TL’ye ulaşan şirketin gelirlerinin %15’ini (784,2 milyon TL) ihracat gelirleri oluşturmaktadır. Şirket ihracat gelirlerinde artış hedeflemektedir. 2018 yılında artan ciro ile birlikte FAVÖK rakamı yıllık bazda %46 artışla 1,04 milyar TL’ye ulaşan şirketin FAVÖK marjı %19,5 olarak gerçekleşmiştir (2016 FAVÖK marjı %19). Şirket FAVÖK marjını %18-20 bandında tutmayı amaçlamaktadır.

HALKA ARZ GELİRİNİN KULLANIMI

Şirket yetkilileri halka arz gelirinin%40’ını yeni teknolojiler ve inovasyon (yapay zeka) alanında, %30’unu yurt içi-dışı şirket birleşme ve satın almalarında, %20’sini AR-GE faaliyetlerinde, %10’unu ise işletme sermayesi ihtiyacında kullanmayı hedeflemektedir.

 

Özet Finansallar

Bilanço

2018/03K

2017/03K

% Değ.

2017/12K

2016/12K

% Değ.

Dönen Varlıklar

6.473.949

4.972.843

30

6.058.387

5.062.438

20

   Hazır Değerler

480.402

876.144

-45

1.262.904

1.168.776

8

Duran Varlıklar

5.723.103

3.587.084

60

5.580.209

3.535.423

58

Aktif Toplamı

12.197.052

8.559.927

42

11.638.596

8.597.861

35

Borç Toplamı

7.157.049

4.619.599

55

6.870.473

4.906.394

40

Finansal Borç Toplamı

505.600

411.663

23

534.143

494.323

8

Özsermaye

5.039.480

3.939.871

28

4.767.581

3.691.004

29

 

 

 

 

 

 

 

Gelir Tablosu

2018/03K

2017/03K

% Değ.

2017/12K

2016/12K

% Değ.

Net Satışlar

1.365.199

1.074.069

27

5.360.279

3.768.116

42

Brüt satış karı

331.885

312.992

6

1.354.933

923.018

47

Faaliyet Giderleri

88.577

75.527

17

439.353

317.093

39

Net Finansal Gelir/Gider

-59.771

-51.674

a.d.

-20.646

-84.930

a.d.

Esas Faaliyet Karı

376.791

340.601

11

1.173.065

810.003

45

FAVÖK

283.360

267.419

6

1.048.205

716.085

46

Ana Ortaklık Net Kar

351.361

343.703

2

1.387.770

795.191

75

Net Borç Pozisyonu

25.198

-464.481

a.d.

-728.761

-674.453

a.d.

Yabancı Para Pozisyonu

618.515

743.199

-17

322.711

1.042.475

-69

 

 

 

 

 

 

 

Finansal Oranlar

2018/03K

2017/03K

Fark

2017/12K

2016/12K

Fark

T.Fin.Borç/T.Aktif (%)

4,15

4,81

-0,7

4,59

5,75

-1,2

Toplam Borç/Özsermaye (%)

142,02

117,25

24,8

144,11

132,93

11,2

Toplam Borç/T. Varlıklar (%)

58,68

53,97

4,7

59,03

57,07

2,0

Cari Oran

1,66

2,71

-1,1

1,66

2,26

-0,6

Brüt Kar Marjı (%)

24,31

29,14

-4,8

25,28

24,50

0,8

FAVÖK Marjı (%)

20,76

24,90

-4,1

19,56

19,00

0,6

Net Kar Marjı (%)

25,74

32,00

-6,3

25,89

21,10

4,8

 

 

Pay Bedellerinin Ödenmesinde Kullanılabilecek Teminatlar veya Katsayılar:

 

Teminata

Teminat Katsayısı

1 TL'lik Talebe Karşılık

Alınacak Kıymet

 

Alınacak Teminat Tutarı

TL

1,00

1,00

TL DIBS

0,95

1,05

Döviz (USD, Euro vs)

0,90

1,11

Vadeli Mevduat (TL)

1,00

1,00

Vadeli Mevduat (Döviz)

0,90

1,11Ekli Dökümanlar

Yazar:
Anadolu Yatırım