Anadolu Yatırım

Borsa İstanbul Bistech İşlem Platformu Yeni Uygulamaları Hakkında

Tarih: 24.06.2016

Borsa İstanbul Bistech işlem platformu üzerinde, Pay Piyasasına ilişkin yeni uygulamalar 27.06.2016 tarihi itibariyle devreye alınacaktır. Webborsam işlem platformuna da eklenecek olan yeni emir tipi ve uygulamalar aşağıda detaylı olarak yer almaktadır:

Mıdpoint (Orta Nokta) Emir Tipi:

Orta Nokta (Mid-Point) emri, normal emir defterine kıyasla daha büyük miktarlı emirlerin kendi aralarında eşleşmesine imkân sağlayan ve piyasa katılımcılarına daha düşük işlem maliyeti sunan bir emir türüdür. Bu emirlerin girişi ve miktarlarının değiştirilmesi sırasında minimum ve maksimum tutar kontrolü yapılır. Orta Nokta emirlerinin değeri, asgari 100.000 TL, azami 30 milyon TL olabilir. Ancak kısmi işlem görme durumunda, kalan kısım asgari sınırın altına düşse bile emrin kalan miktarında değişiklik yapılmadığı sürece bu kısıt aranmaz.

Emirler sürekli olarak otomatik eşleşmeye tabidir ve normal emir defterinde bekleyen en iyi alış ve en iyi satış emirlerinin fiyatlarının aritmetik ortalaması ile fiyatlanır, ayrı ve kapalı bir emir defterinde işlem görür. Midpoint emir tipinde emir gönderimi yalnızca BIST 30 endeksine dahil olan paylarda yapılabilir.

Mid Point emirler limit fiyatlı (MLM) ve piyasa fiyatlı (MPY) olarak iki ayrı fiyat uygulaması ile gönderilebilir.  

Kısmi Görünme Koşullu Emirler (Rezerve / Iceberg Emirler):

Limit fiyatlı olarak  kısmen görünme koşulu ile girilebilen emirlerdir. Kısmen görünen emirlerde, emir defterinde görülmesi istenen kısmın tamamı işlem gördüğünde gizli bölümden belirlenen miktar kadar kısım açığa çıkar. Açığa çıkan bu kısım, açığa çıktığı anda girilmiş yeni bir emir gibi fiyat ve zaman önceliğine göre emir defterinde yerini alır. Bu süreç emrin tamamı karşılanıp bitinceye, geçerlilik süresi sona erinceye veya emir iptal edilinceye kadar devam eder. Kısmen görünen emirlerde, emir defterinde görülmesi istenen kısım, emrin tamamının minimum %20’si olmalıdır.