Anadolu Yatırım

TAKAS PAS UYGULAMASI HAKKINDA

Tarih: 29.08.2017

29.08.2017 tarihi itibariyle, müşterilerimizin pay satışından elde edilecek tutarlarını T+2 günü beklenmeksizin(*) T ve/veya T+1 günü müşteri hesaplarına yatırılabilmesi uygulamasına geçilmiştir. Değerli müşterilerimiz bu yöndeki taleplerini müşteri temsilcilerine iletebilirler.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla.  

 (*) 6362 no’lu Sermaye Piyasası  Kanunu’nun 38.maddesinin (b) bendi ile III.37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkındaki Tebliğ’ inin 6.maddesinin (b)  bendi hükümleri çerçevesinde)


Yazar:
Anadolu Yatırım