Anadolu Yatırım

VİOP Akşam Seans Uygulaması Hakkında

Tarih: 15.01.2020

Borsa İstanbul  bünyesinde işlem gören Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasanda akşam seansı 17 Ocak 2020 tarihinde uygulamaya alınacaktır.

19:00 - 23:00 saatleri arasında gerçekleşecek olan akşam seansında, ilk etapta Endeks Vadeli İşlem Sözleşmeleri işlem görecektir.

Fiyat limiti olarak normal seans sonu uzlaşma fiyatının +- %3'ü uygulanacaktır.

 

Akşam seansı ile ilgili önemli hususlar aşağıda belirtilmiş olup konuyla ilgili Borsa İstanbul duyurusuna ekten ulaşabilirsiniz.

1) Emir girişinde belirtilmesi durumunda normal seansta girilen emirler akşam seansına dahil edilecektir.

2) Akşam seansı sonunda emirler iptal edilecek bir sonraki normal seansa taşınmayacaktır.

3) Akşam seansında geçerli olacağı belirtilmeden sisteme gönderilmiş ve henüz eşleşmemiş İptale Kadar Geçerli (İKG) ve Tarihli Emirler (TAR) emirler, akşam seansında interaktif statüye çekilerek bu seansta işlem görmesi engellenecektir. Normal seans başlangıcında bu emirlerin zaman önceliği korunarak sistem tarafından aktif statüye çekilerektir. 

4) Akşam seansında özel işlem bildirimi yapılmayacak, esnek sözleşme oluşturulmayacaktır.

5)Akşam seansında gerçekleşen işlemler gün sonu ve vade sonu uzlaşma fiyatı hesaplamalarında kullanılmayacaktır.

6) Normal ve Akşam seansındaki borsa payı oranları aynı olacaktır.

7) İşlem iptali başvurularının işlem sonrasında belirli bir zaman içerisinde bildirilmesi kuralı devam edilecek  ancak seanslarda gerçekleşen emirlere ilişkin değerlendirme ertesi gün (T+1) normal seans içerisinde yapılabilecektir.

8) Akşam seansı (T-1)  ile T günü normal seansta gerçekleşen hatalı işlem düzeltmeleri T günü uzlaşma fiyatı ilanına kadar yapılabilecektir.

9) Akşam seansı süresince sürdürme seviyesi uygulaması devam korunacaktır. Akşam seansında işlem yapmayan hesapların risk ve teminat dengesi değişmeyecektir.

10) Normal seansa ilişkin gün sonu teminat tamamlama çağrısı hesaplanırken Akşam Seansında gerçekleşen işlemler dikkate alınmayacak, bu işlemler bir sonraki iş gününe ait gün sonu döngüsüne dahil edilecektir.

11) Akşam seansında gerçekleşen işlemler sonucunda oluşan zararlar ve prim borçları ile karlar ve prim alacakları bir sonraki iş gününün sonunda hesaplamalara yansıtılacaktır.Ekli Dökümanlar