Anadolu Yatırım

Yetki Belgeleri

Sermaye Piyasası Kurulunun 07.12.2015 tarih ve 34 sayılı toplantısında alınan karar ile, III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Tebliği (Yatırım Hizmetleri Tebliği) ve III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ (Yatırım Kuruluşları Tebliği) uyarınca şirketimizin faaliyet izinlerinin yenilenerek "geniş yetkili aracı kurum" olarak aşağıda yer alan kapsamda yatırım hizmet ve faaliyetlerinde bulunmasına izin verilmiştir.

09.02.2016 tarih ve G-051 (299) sayılı "Geniş Yetkili Aracı Kurum" belgemiz için tıklayınız.

YETKİ BELGESİNİN TÜRÜ TARİHİ NUMARASI
İŞLEM ARACILIĞI FAALİYETİ 09.02.2016 G-051 (299)
PORTFÖY ARACILIĞI FAALİYETİ 09.02.2016 G-051 (299)
BİREYSEL PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİ 09.02.2016 G-051 (299)
YATIRIM DANIŞMANLIĞI FAALİYETİ 09.02.2016 G-051 (299)
ARACILIK YÜKLENİMİ SURETİYLE HALKA ARZA ARACILIK FAALİYETİ 09.02.2016 G-051 (299)
SINIRLI SAKLAMA HİZMETİ 09.02.2016 G-051 (299)