Webborsam Giriş

Hazine Bonosu

Hazine Bonosu

Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili, devletin fon oluşturmak ve bütçe açıklarını kapatmak amacıyla TL ya da döviz olarak çıkardığı borçlanma senetleridir. Bu senetlerden Hazine Bonosu 1 yıldan kısa, Devlet Tahvili ise 1 yıldan uzun vadelidir. Orta ve uzun vadeli olan bu yatırım araçları, vadesi gelmeden ikincil piyasada da satılabilir.

Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS), vade sonuna kadar elde tutulduklarında belirli bir getiriyi garanti ederler.

Hazine Müsteşarlığı'nın iç piyasada yabancı para cinsinden ihraç ettiği tahvillere Döviz Cinsinden Devlet İç Borçlanma Senetleri denir. Bu kıymetlerin anapara ve kupon ödemeleri ihraç oldukları döviz cinsinden yapılır.

Hazine Müsteşarlığı'nın iç piyasada ihraç ettiği ve bir döviz cinsine endeksli tahvillere Dövize Endeksli Devlet İç Borçlanma Senedi denir. Bu tahvillerin anapara ve faiz ödemeleri TL üzerinden yapılmaktadır.

TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvilleri, reel getiri garantisi vermek suretiyle yatırımcılara farklı bir yatırım seçeneği sunmaktadır. TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvilleri’ne yatırılan anaparanın satın alma gücü de korunmaktadır. TÜFE’ye Endeksli Devlet Tahvilleri’nin vadesine kadar gerçekleşecek dönemdeki enflasyon seviyesi ne olursa olsun ödenen reel getiri sabittir. İtfa tarihindeki referans endeksin ihraç tarihindeki endeksten düşük olması durumunda vadede nominal 100 TL üzerinden ödeme gerçekleştirilecektir. Dolayısıyla, tahvilin vadesi boyunca deflasyon olması durumunda anaparada herhangi bir azalma söz konusu olmaz. Kupon ödemelerinde de, reel getiri hiçbir kupon döneminde Hazine tarafından belirlenen oranın altına düşmez.

01.01.2006'dan sonra ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri(DİBS) üzerinden elde edilen alım satım kazançları ve faiz gelirleri oranında stopaja tabi olup, faizlerin yükseldiği dönemlerde benzer vadedeki diğer yatırım araçlarına göre getiri avantajı sağlayabilmektedir.

Yatırım sürenize bağlı olarak, çeşitli vadelerdeki ve çeşitteki Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili ile ilgili bilgileri Anadolu Yatırım Şubelerinden alabilir ve işlem yapabilirsiniz. Anadolu Yatırım yatırımcılarına, BIST’de Tahvil ve Bono İşlemleri, Takasbank’ta borsa para piyasası ile kotasyon dışı pazarda eurobond işlemlerinde hızlı ve güvenli aracılık hizmeti vermektedir.