Hisse Senedi

Hisse Senedi

Sermaye Piyasasının en önemli enstrümanlarından biri olan hisse senedi, anonim ortaklıklar tarafından çıkarılan, şirket sermayesine katılımı temsil eden ve yasal şekil şartlarına uygun olarak çıkarılan kıymetli evraktır.

Hisse senedine sahip olmak, şirkete ortak olmayı ifade etmektedir.

Bununla birlikte, hisse senetlerinin menkul kıymet olma özelliği, organize, şeffaf ve denetlenen piyasalarda işlem görmesi, hisse senetlerini, tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye'de de önemli bir yatırım aracı haline getirmiştir.

Türkiye'de Hisse senetleri, Borsa İstanbul (BIST)'de belirlenmiş kurallar dahilinde işlem görmektedir. Borsa İstanbul (BIST)'de hisse senedi işlemlerinin gerek yerli, gerek yabancı yatırımcılar için düzenli, şeffaf ve güvenilir bir şekilde gerçekleşmesi amaçlanmıştır.

Borsa İstanbul (BIST)'de hisse alım satımı gerçekleştirilebilmesi, sermaye piyasasında faaliyet göstermek üzere yetkilendirilmiş aracı kurumlar aracılığıyla, bu kurumlarda hesap açmakla mümkündür. Anadolu Yatırım, Alım Satım Aracılığı, Halka Arza Aracılık, Repo-Ters Repo, Portföy Yöneticiliği ve yatırım danışmanlığı yetki belgelerinin tamamına sahiptir.

Neden Hisse Senedi'ne Yatırım Yapılır?

Hisse senetleri, sahiplerine ortaklık ve alacaklılık hakkı veren ve dönemsel getiri sağlayan menkul kıymetlerdir. Şirket kar ve temettülerine ve sermayesine ortak olmak amacıyla orta ve uzun vadeli yatırım yapılabileceği gibi, hisse senedi fiyatlarındaki hareketlilikten yararlanmak amacıyla kısa vadeli hisse senedi yatırımı da yapılabilir. Bu yönleriyle hisse senetleri hem kısa, hem orta ve uzun vadeye uygun yatırım araçlarıdır.

Hisse senetleri riskli yatırım ürünleri olmakla birlikte, hisse senedine yatırım amacının doğru belirlenerek bu amaç doğrultusunda güvenilir, piyasaları ve gelişmeleri takip edip, öngörülerde bulunabilen uzmanlarla çalışılması, riskin minimize edilmesi ve hisse senedi yatırımının amacına uygun hareket edilmesi doğrultusunda büyük önem taşımaktadır.

Anadolu Yatırım olarak uzman kadromuz, hızla gelişen fiziki ve alternatif dağıtım kanallarımız ve teknolojik altyapımız ile siz müşterilerimize en kaliteli ve iyi hizmeti sürekli olarak vermeyi hedeflemekteyiz.

Borsa İstanbul (BIST)'de Piyasalar
 • Ana Pazar (BIST Main)
 • Yıldız Pazar (BIST Star)
 • Kolektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarı (Collective and Structured Products)
 • Gelişen İşletmeler Pazarı (BIST Emerging Companies)
 • Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarı (Equity Market for Qualified Investors)
 • Yakın İzleme Pazarı (Watchlist)
İşlem Saatleri

Borsa İstanbul (BIST)'de hisse senedi işlemleri, elektronik alım-satım sistemi aracılığı ile, fiyat ve zaman önceliği kuralı baz alınarak “Çoklu Fiyat - Sürekli Müzayede” esaslarına göre otomatik olarak gerçekleşir. Borsa İstanbul (BIST)'de işlemler aşağıda belirtilen süre ve düzenlemeyle yapılır.

Pay Piyasası İşlem Saatleri

Pay Piyasası İşlem Saatleri için tıklayınız.

Varant Nedir?

Varant, elinde bulunduran kişiye, dayanak varlığı ya da dayanak göstergeyi önceden belirlenen bir fiyattan, belirli bir tarihte ya da belirli bir tarihe kadar, alma ya da satma hakkı verir, yükümlülük getirmez. Daha özet bir ifade ile varant, menkul kıymetleştirilmiş bir opsiyondur.

Varant satın alan yatırımcı dayanak varlığın kendisini değil, o dayanak varlığı alma ya da satma hakkını satın alır. Varantlarda risk ödenen primle sınırlıdır.

Varantlar BIST’de ve tıpkı hisse senetleri gibi piyasa yapıcılı sürekli müzayede sistemiyle işlem görmektedirler. Varantlarda takas, vade içinde hisse senetleriyle aynıdır (t+2). Vade sonunda ise ekonomik olarak anlamlı bir değer yaratıyorsa, varantlardan doğan hak takas bitiminden bir iş günü sonra kullanılır.

Varantların Özellikleri

Varantlar serbest marjla işlem görmektedirler. Ancak işlemler, kotasyon fiyat aralığı içinde (kotasyon dahil) gerçekleşir.

 • Varantlarda açığa satış işlemine izin verilmez.
 • Varantlar, ödünç işlemlerine konu olamaz.
 • Varantlarda kredili işlemlere izin verilmez.
 • Varantlarda emir iptali her zaman serbesttir. Emir bölme hisse senetleri ile aynı kurallarla yapılır.
 • Varantlarda fiyat ve miktar iyileştirme / kötüleştirme serbesttir.
 • Varantlarda özel emirlere izin verilir. (kotasyon aralığı dışında da olabilir)
 • Varantlarda piyasa yapıcı tarafından kotasyon verilmeden emir kabulü ve işlemler başlamaz.
 • Varantlar için ihraççı tarafından belirlenmiş bir kullanım fiyatı vardır. Kullanım fiyatı, varanttan doğan hakkın kullanılması halinde, dayanak varlığın hangi fiyattan alınabileceği ya da satılabileceğini gösteren fiyattır. Kullanım tarihinde, bu fiyattan işlemi gerçekleştirmek ekonomik yarar sağlayacaksa varant işleme konulur.
 • Varantlarda önceden belirlenmiş bir vade tarihi vardır. Vade tarihi, ihraç esnasında belirlenmektedir. Avrupa tipi varantlarda, hak sadece vade sonunda kullanılabilirken, Amerikan tipi varantlarda vade sonuna kadar istenilen bir tarihte kullanım hakkı vardır.