Webborsam Giriş

Yetki Belgeleri

Yetki Belgeleri

Sermaye Piyasası Kurulunun 07.12.2015 tarih ve 34 sayılı toplantısında alınan karar ile, III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Tebliği (Yatırım Hizmetleri Tebliği) ve III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ (Yatırım Kuruluşları Tebliği) uyarınca şirketimizin faaliyet izinlerinin yenilenerek "geniş yetkili aracı kurum" olarak aşağıda yer alan kapsamda yatırım hizmet ve faaliyetlerinde bulunmasına izin verilmiştir. 09.02.2016 tarih ve G-051 (299) sayılı "Geniş Yetkili Aracı Kurum" belgemiz için tıklayınız.

 

Yetki Belgesinin Türü Tarihi Numarası
İşlem aracılığı faaliyeti 09.02.2016 G-051 (299)
Portföy aracılığı yöneticiliği faaliyeti 09.02.2016 G-051 (299)
Bireysel portföy yöneticiliği faaliyeti 09.02.2016 G-051 (299)
Yatırım danışmanlığı faaliyeti 09.02.2016 G-051 (299)
Aracılık yüklenimi suretiyle halka arza aracılık faaliyeti 09.02.2016 G-051 (299)
Sınırlı saklama hizmeti 09.02.2016 G-051 (299)