Webborsam Giriş

Kurumsal Finansman

Kurumsal Finansman

Anadolu Yatırım olarak, Kurumsal Finansman hizmetimizle şirketlerin ihtiyaç duydukları kaynakları sermaye piyasalarından sağlamalarını hedeflemekteyiz. Kurumsal Finansman Bölümü, iç ve dış piyasalarda sahip olduğu deneyim ve bilgi birikiminden faydalanarak, şirket ve proje değerlemeleri ve şirket birleşmeleri/devralmaları projelerinde danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Türkiye'de en fazla uygulama alanı bulan kurumsal finansman ürünü halka arzlardır. Bununla birlikte kurumsal finansman bölümünün ana faaliyetleri aşağıdaki gibi sıralanabilir;

  • Birincil ve ikincil halka arzlar
  • Şirket birleşmeleri, alım-satım ve değerlemeleri
  • Proje finansmanı ve şirket yapılandırma projeleri
  • Şirket değerleme
  • Stratejik ortaklıkların bulunması

Piyasalarda henüz fazla uygulama olanağı bulamamış diğer Kurumsal Finansman çalışmaları ise Finansman Bonosu / Özel Sektör Tahvil İhracı, Hisse Senedine Çevrilebilir Tahviller (Convertible Bonds), Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler (VDMK).