Anadolu Yatırım

Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş. Halka Arzı

Tarih: 17.01.2018

TRABZON LİMANI HALKA ARZ EDİLİYOR

Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş. paylarının halka arzı, 18-19 Ocak tarihlerinde 15,50TL sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle yapılacak.

Halka arzda ödemenizi, nakit karşılığı, para piyasası fonu, TL  ve Dövize Endeksli DİBS, döviz blokajı ve mevduat karşılığı yapabilirsiniz. Nakit yöntemi dışında blokaj yöntemi ile talepte bulunulması durumunda her kategori için uygulanacak teminat katsayılarına “Ödeme Seçenekleri” bölümünden ulaşabilirsiniz.

Halka arz taleplerinizi, tüm Anadolubank Şubeleri, Anadolu Yatırım Genel Müdürlüğü ile tüm şubeleri ve internet şubemize girerek gerçekleştirebilirsiniz.

Halka arzda uygulanacak teşvikler:

1.    Günlük Alım Emri Taahhüdü uygulaması kapsamında 10 işlem günü boyunca her gün halka arz fiyatından 420.000 adet alım emri girilecektir. Halka arzdan sonra halka arz gelirinin 2/3’ü (61,5 milyon TL) kaynak olarak bloke edilecektir. “Günlük geri Alım Emri” kapsamında alınan paylar 1 yıl boyunca halka arz fiyatının altında satılmayacak.

2.    Halka arzdan pay alıp 1 ay süreyle elde tutan yatırımcılara 30 gün boyunca sahip oldukları en düşük Şirket pay bakiyesi üzerinden %2 oranında “bonus pay” verilecektir. 

3.    Küçük tasarrufları ödüllendirmek amaçlı “1 Pay da Bizden” teşviği kapsamında; halka arzda en az 50 adet ve üzeri talepte bulunmuş ve talebin dağıtıma dahil edilmesi sonucunda en az 1 adet pay satın almaları durumunda bu yatırımcılara, her bir hesap bazında Deniz Yatırım tarafından 1 adet ilave pay verilecektir. 

Trabzon Liman İşletmeciliği, 2017 yılı karından başlamak üzere 2021 yılı karı dahil olmak üzere 5 yılda elde edeceğidağıtılabilir karın en az %70’ini nakit olarak ortaklarına dağıtılmasını öngörmektedir.

 

BIST İşlem Kodu

TLMAN

Halka Arz Öncesi Sermaye

21.000.000. TL

Halka Arz Sonrası Sermaye

21.000.000 TL

Halka Arz Edilecek Paylar (Nominal)

6.300.000 TL (Tamamı Ortak Satışı)

Aracılık Yöntemi

En İyi Gayret

Halka Arz Şekli

Sabit Fiyat İle Talep Toplama

Halka Arz Fiyatı

15,50TL

Halka Arz Talep Toplama Tarihi

18-19 Ocak 2018

Halka Açıklı Oranı

30%

Tahmini İşlem Görme Tarihi

24-25 Ocak

Halka Arz Büyüklüğü

97,65 milyon TL

Şirket Piyasa Değeri

325,5 milyon TL

Satmama Taahhüdü

1 yıl

Özsermaye (Eylül 2017)

57 milyon TL

Tahsisatlar

%90 Yurtiçi Bireysel Yatırımcı

 

%10 Yurtiçi Kurumsal Yatırımcı

 

1-Ödeme Seçenekleri Neler?

 

Yurtiçi Bireysel yatırımcılar, aşağıdaki ödeme seçeneklerinden sadece birini seçerek talepte bulunabilirler.

 

·         I-Nakden Ödeme

·         II-Kıymet Blokesi

·         III-Döviz Blokesi

·         IV_Mevduat Blokesi

 

Pay Bedellerinin Ödenmesinde Kullanılabilecek Teminatlar veya Katsayılar:

 

Teminata

Ödenmesi Gereken

1 TL'lik Talebe Karşılık

Alınacak Kıymet

Bedel /

Alınacak Teminat Tutarı

Para Piyasası Fonu

%97

1,03

Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu

%90

1,11

TL DIBS

%90

1,11

Döviz (USD, Euro vs)

%90

1,11

Vadeli Mevduat (TL)

%100

1,00

Vadeli Mevduat (Döviz)

%90

1,11

 

 

I-Nakden Ödeme ile Talepte Bulunma: Nakit ödeme ile halka arza başvurmak için başvuru esnasında vadesiz TL hesabınızda ilgili tutarı bulundurmanız gerekmektedir.

 

II-Kıymet Blokesi Yöntemiyle Talepte Bulunma: Pay talep bedeli karşılığında alınacak blokaj tutarları aşağıda gösterilen şekilde hesaplanacaktır.

 

Blokeye alınan fon hesapta blokeye alınır ve müşteri bu fonları halka arz sonuçlanana kadar satamaz. (Halka Arz talebi iptal edilirse fonlardaki bloke kalkar)

 

Halka arz dağıtım günü sadece kazanılan hisse senedi tutarı kadar fon otomatik bozulur, talepte bulunulan ile kazanılan arasındaki tutar hesapta kalır.

 

Dağıtım listelerinin açıklandığı gün saat 12:00’ye kadar dağıtım listesine göre almayı hak ettikleri payın bedelini veya bir kısmını nakden ödeyebilir. Bu durumda teminata alınan kıymetler, ödenmeyen kısmın tahsili için bozdurulur, geri kalan kısım yatırımcının kullanımı için serbest bırakılır.

 

·         Para Piyasası Fonu: Ödenmesi gereken bedel/ %97.

Para Piyasası Fonu veya  Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonublokajı ile talepte bulunurken sadece ilgili Fon blokeye alınmaktadır.Yatırımcılar, fon tutarının %97’si kadar talep yapabilir.

 

Örnek olarak 10.000 TL’lik talep yapılabilmesi için hesapta en az 10.000 / 0,97 = 10.309,28 TL’lik fon bulunmalıdır, bu tutar hesapta blokeye alınır ve müşteri bu fonları halka arz sonuçlanana kadar satamaz. (Halka Arz talebi iptal edilirse fonlardaki bloke kalkar)

 

Halka arz dağıtım günü yatırımcı, kazanılan hisse karşılığını nakit ödemediği takdirde, sadece kazanılan hisse senedi tutarı kadar Fon otomatik bozulur, talepte bulunulan ile kazanılan arasındaki tutar fon olarak hesapta kalır.

 

·         Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu:Ödenmesi gereken bedel/ %90.

Para Piyasası Fonu veya  Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonublokajı ile talepte bulunurken sadece ilgili Fon blokeye alınmaktadır.Yatırımcılar, fon tutarının %97’si kadar talep yapabilir.

Örnek olarak 10.000 TL’lik talep yapılabilmesi için hesapta en az 10.000 / 0,90 = 11.111,11 TL’lik fon bulunmalıdır, bu tutar hesapta blokeye alınır ve müşteri bu fonları halka arz sonuçlanana kadar satamaz. (Halka Arz talebi iptal edilirse fonlardaki bloke kalkar)

Halka arz dağıtım günü yatırımcı, kazanılan hisse karşılığını nakit ödemediği takdirde, sadece kazanılan hisse senedi tutarı kadar Fon otomatik bozulur, talepte bulunulan ile kazanılan arasındaki tutar fon olarak hesapta kalır.

 

·         TL DİBS Blokajı: Ödenmesi gereken bedel / %90.

DİBS blokajı ile talepte bulunurken %90 marj ile hesaplama yapılır.

10.000 TL’lik talep yapılabilmesi için hesapta en az 10.000 / 0,90 = 11.111,11 TL tutarında TL cinsi Hazine Bonosu veya Devlet Tahvili bulunmalıdır.

Halka arz dağıtım günü yatırımcı, kazanılan hisse karşılığını nakit ödemediği takdirde, sadece kazanılan hisse senedi tutarı kadar DİBS otomatik bozulur, talepte bulunulan ile kazanılan arasındaki tutar hesapta kalır.

III- Döviz Blokesi YöntemiÖdenmesi gereken bedel / %90

Döviz blokajı ile talepte bulunurken %90 marj ile hesaplama yapılır.  Bu blokaj işleminde bankamızın sözkonusu yabancı para için açıkladığı gişe alış kuru dikkate alınacaktır.

10.000 TL’lik talep yapılabilmesi için hesapta en az 10.000 /0,90 = 11.111,11 TL tutarı karşılığında döviz (USD, EUR ve GBP v.b.) bulunmalıdır.

 

III- Mevduat Blokesi YöntemiÖdenmesi gereken bedel / %90

 

·         TL mevduat blokesi işleminde yatırımcı TL mevduatının %100’ü karşılığında talepte bulunabilir.

 

·         Döviz Mevduatı karşılığında talepte bulunan yatırımcılar ise;  talepte bulunurken döviz blokesi yöntemine benzer şekilde %90 marj ile hesaplama yapılır.

 

10.000 TL’lik talep yapılabilmesi için hesapta en az 10.000 / 0,90 = 11.111,11 TL tutarında döviz mevduatı bulunmalıdır.

 

II-Nasıl talepte bulunabilirim?

Tüm yerli, bireysel ve kurumsal yatırımcılar, halka arz taleplerini Anadolubank aracılığıyla gerçekleştirebilirler.

Halka arz taleplerinizi, tüm Anadolubank Şubeleri, Anadolu Yatırım Genel Müdürlüğü ile şubeleri ya da  www.anadolubank.com.tr,  www.anadoluyatirim.com.trwww.webborsam.com.tradreslerinden internet şubemize veya Webborsam işlem platformuna girerek gerçekleştirebilirsiniz.

·         İnternet Bankacılığı sözleşmesi olan ve yatırım hesabı bulunanmüşterilerimiz; İnternet Şubesi Yatırımİşlemleri Menüsü,  Halka Arzişlemleri seçeneğindenveyaWebborsam işlem platformuüzerinden hemen talepte bulunabilirler.

·         İnternet Bankacılığı sözleşmesi ve yatırım hesabı bulunmayanmüşterilerimiz tüm şubelerimizden “Talep Formu”nu doldurarak  talepte bulunabilirler.

·         Müşterimiz değilseniz;şubelerimizden talep yapmak için yanınızda bulunması gereken belgeler:

1.    Gerçek kişiler için:Kimlik Belgesi Fotokopisi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) ve İkamet Adresini Gösteren   Belge (Fatura, İkametgah vb.)

2.    Tüzel kişiler için:Noter tasdikli imza sirküleri, vergi levhası, kuruluş gazetesi ve ticaret sicil belgesi fotokopisi

III-Dağıtım Nasıl Gerçekleşecek?

Yurt içi bireysel yatırımcılara dağıtım, oransal dağıtım yöntemine göre yapılacaktır. İlk aşamada, talepte bulunan tüm yurt içi bireysel yatırımcılara birer lot pay verilecek, daha sonra, yurt içi bireysel yatırımcılar için geriye kalan tahsisat miktarının, kalan pay talep miktarına bölünmesi ile "talep karşılama oranı" tespit edilecektir. Bulunan “Talebi Karşılama Oranı” her bir yatırımcıya ait kişisel kalan talep ile çarpılacak ve paylar dağıtılacaktır.



Ekli Dökümanlar

Yazar:
Anadolu Yatırım